VI MODUL –  CILJEVI

Šesti modul rezervisan je za ciljeve. Kroz učenje o neuro-logičkim nivoima i vremenskim linijama, radimo procesne vježbe koje će  te voditi korak po korak u osvješćivanje tvojih potencijala i resursa /jer svi resursi koji su nam potrebni nalaze se u nama/, postavljanje cilja kroz vrijeme i proživljavanje istog u sadašnjem trenutku,  što tvoje najluđe snove stavlja u kontekst mogućeg i ost

Scroll to top