I (UVODNI) MODUL –  VJEŠTINE KOMUNIKACIJE  –

Na ovom modulu upoznajemo se sa istorijatom NLP-a, osnovnim postulatima i modelima ove metodologije. 

Usavršavamo vještinu komunikacije, kroz upoznavnje sa neverbalnim signalima sagovornika, učenje kako da se uskladimo sa sagovornikom i komunikaciju povedemo u željenom smjeru, upoznajemo sebe i druge kroz osnovne komunikacijske tipove.

Scroll to top