ŠTA JE NLP?

NLP (neuro-lingvističko programiranje) je najpoznatija svjetska metodologija koja izučava komunikaciju, i to prije svega sa samim sobom u svrhu samomotivacije i postizanja ciljeva, ali i ostvarenja uspješne komunikacije sa drugima.

Neuro se odnosi na naš način razmišljanja, odnosno na različite (svjesne i nesvjesne) načine obrade informacija koje dolaze iz spoljašnjeg sveta. Naš doživljaj svijeta u kome živimo je samo naš subjektivni doživljaj. NLP se bavi upravo ovim subjektivnim doživljajima.

Lingvističko se odnosi na riječi. Ljudi svoja iskustva (subjektivne doživljaje) opisuju kroz riječi. NLP objašnjava kakav uticaj riječi imaju na naš način razmišljanja, na promjenu raspoloženja kao i na ponašanje.

Programiranje se odnosi na naše navike. Ljudi su bića navika. Nekada su te navike korisne i poželjne, a nekada potpuno nepoželjne. NLP koristi jednostavne, ali vrlo efikasne metode promjene načina razmišljanja koji su u skladu sa našim vrijednostima i ciljevima i rezultiraju željenim promjenama ponašanja.

Scroll to top