Marija

“Ono što je meni bilo najkorisnije jeste saznanje kako i na koji način da definišem vrijednosti biznisa, napišem viziju i misiju, kako da odredim ciljnu grupu i kako da sa njima komuniciram. Sve u svemu, nakon ovog programa sam definitivno bila spremna da odmah krenem u preduzetništvo, sto sam i uradila.”

Scroll to top